cimer150x198Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 37. § (1) és (3) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Bóbita Óvoda igazgatóhelyettesi munkakörének betöltésére. 

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 2024. augusztus 16-tól 2029. augusztus 15-ig  

A munkavégzés helye: 6041 Kerekegyháza, Park u. 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az óvoda igazgatóhelyettesi feladatainak ellátása. Feladata az igazgató utasításai alapján közreműködés az intézmény irányításában, szakszerű és törvényes működésének megszervezésében, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodásban, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezésében. 

Közreműködik a fülöpházi tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatainak ellátásában. Részletes feladatkörét az igazgató határozza meg. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 • magyar állampolgárság; 
 • cselekvőképesség; 
 • büntetlen előélet és nem állnak fenn vele szemben a Púétv. 27. §-ában foglalt kizáró feltételek; 
 • óvodapedagógus vagy óvodai nevelő szakképzettség; 
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; 
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség; 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte, 
 • a pályázó szakmai önéletrajza, 
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, 
 • a foglalkoztatás jogszabályban előírt feltételei igazolására szolgáló iratokat, az iskolai végzettséget, szakképzettséget és a szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata, 
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Púétv. 74. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén, 
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek, 
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben, hogy önkéntesen és kifejezetten hozzájárul a fenntartóülésére benyújtandó előterjesztésben a személyes adatai kezeléséhez (neve és születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, neme, lakcíme, telefonszáma, állampolgársága, szakképzettsége, munkáltatói) és a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismerhetővé tételéhez, 
 • nyilatkozata pályázatnak zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalásáról

A munkakör legkorábban 2024. augusztus 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sáriné Bognár Klára óvodaigazgató nyújt, a 70/371 8592 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- postai úton, a pályázatnak a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társuláshoz való benyújtásával ( 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni az intézményi iktatószámot: KH/3030/2024., valamint a munkakör megnevezését: „Bóbita Óvoda – igazgatóhelyettesi pályázat” vagy 

– e-mailen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (szkennelt formában)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokról Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete (mint a Társulás gesztor Önkormányzata) Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-tételi, Összeférhetetlenségi, Ifjúsági és Kulturális Bizottsága véleménye figyelembe véve dönt a Társulás a benyújtási határidő lejártát követő 30. napot követő első társulási ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • KerekegyházaVáros honlapja – www.kerekegyhaza.hu
 • kozszolgállas.gov.hu. – 2024. június 10.

Pályázatok

Kapcsolat

Központi elérhetőség:

Telefon:  +36 76 / 546 - 040

Cím: 6041 Kerekegyháza Fő út 47/a.,

 

E-mail: kerpolhi@kerekegyhaza.hu

Kerekegyházi értékeink

khazi ertekeink borito

Köszöntő

Kerekegyháza Város Polgármestere

Polgármesteri köszöntő

Kerekegyháza Város Önkormányzata és polgárai nevében tisztelettel köszöntöm Önt városunk honlapján.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Közelegő események

No event to display

Kalendárium

 

 
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Keresés

Megújitott tartalmak