cimer150x198Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár (többfunkciós intézmény) intézményvezetői munkakörének betöltésére

Betöltendő munkakör :

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár (6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12.)  intézményvezetői munkakör (Mt szerinti vezető állású munkavállaló)

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok:  

A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása.

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Megbízás feltételei:

a) 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: R) 1. sz. mellékeltének 9. pontja szerinti felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy

    nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,

b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint, és

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység

ÉS/VAGY

a) könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,

b)  legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint

c) KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret 

ÉS

büntetlen előélet, magyar nyelv ismerete, vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,

az R 4.§ (1) bekezdésében előírt képzettség, vagy határidőre történő elvégzésének vállalása.

Illetmény, juttatások: A Munka törvénykönyve szerint, a munkakörre korábban vonatkozó Kjt rendelkezéseit alapul véve, kiegészítve A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések c. 112/2020. (X. 28.) sz. Kth-ban foglaltakkal. (a határozat a pályázat kiírás melléklete). 

A foglalkoztatási jogviszony időtartama: 

Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, 2024.10.01-től 2029.09.30. napjáig.

A foglalkoztatás jogviszonya határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló Mt. szerinti vezetői jogviszony. 3 hónap próbaidő kikötésével, közművelődési szakember alapmunkakörben a 112/2020. (X.28.) sz. Kth-ban meghatározottak szerint.

Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát
 • motivációs levelet
 • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési programot,
 • az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okmányok másolatát,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően
 • nyilatkozatot arról, hogy
  • a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
  • megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
  • pályázata elbírálására vonatkozó képviselő-testületi zárt, vagy nyílt ülés tárgyalásához járul-e hozzá
  • megbízása esetén vállalja az R 4. § (1) bekezdésében előírt képzés elvégzését a jogszabályban leírt feltételek szerint. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

A pályázatokat benyújtani Kerekegyháza Város Polgármesterének címezve, vagy személyesen (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) 1 példányban, zárt borítékban lehet – feltüntetve: Intézményvezetői pályázat KH/130/2024. - vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre megküldeni pdf formátumban. 

A pályázat a www.kerekegyhaza.hu és a www.kozmuvallas.hu oldalakon kerül közzétételre 2024. június 5-vel.

Pályázat benyújtási határidő: 2024. augusztus 15. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat bizottság hallgatja meg, s javaslatuk alapján a képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról. 

Pályázat elbírálási határideje: beadási határidőt követő első testületi ülés

A pályázat iránt érdeklődők számára felvilágosítás kérhető a 76/546-041-es telefonszámon.

112/2020. (X. 28.) sz. Kth. Határozat kivonat a kulturális intézmények  vezetőinek jogviszonyáról

Pályázatok

Kapcsolat

Központi elérhetőség:

Telefon:  +36 76 / 546 - 040

Cím: 6041 Kerekegyháza Fő út 47/a.,

 

E-mail: kerpolhi@kerekegyhaza.hu

Kerekegyházi értékeink

khazi ertekeink borito

Köszöntő

Kerekegyháza Város Polgármestere

Polgármesteri köszöntő

Kerekegyháza Város Önkormányzata és polgárai nevében tisztelettel köszöntöm Önt városunk honlapján.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Közelegő események

No event to display

Kalendárium

 

 
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Keresés

Megújitott tartalmak